Zdobywanie informacji i ich wykorzystywanie

Wiele firm działających na dzisiejszym rynku wykorzystuje call center do udzielenia informacji i pomagania wszystkim zainteresowanym osobom, które zadzwonią do naszego przedsiębiorstwa. Ponadto osoby te są odpowiedzialne za przeprowadzenie badań metodą CATI, która ma na celu zbieranie informacji na dany temat wśród opinii publicznej.