lokalizacja numeru

    lokalizacja i namierzanie telefonu lokalizator numerów telefonów z androidem nawet pozycji ostatnich godzin jak namierzyć telefon gsm
    locked.pl

3 filary funkcjonowania Polski

Domena skrajności Polska-Rosja (szczegóły tutaj), jako pogląd politycznie (historycznie) uogólniający, stanowi raczej domenę skrajności w obszarze państw współgranicznych. Nigdy nie istniał jako wspólnota organizmu społecznego. Losy Polski po II wojnie światowej, dają temu nadobny wyraz. Rosja była (ze swoją bolszewicką ideologią), okupantem, nie sąsiadem, bratem w ramach słowiańszczyzny.

Trzy postawy społeczne

Pogląd drugi, był od 1054 r. (Wielka Schizma Zachodnia) niemożliwy do wykonania. Zachód Chrześcijański jest Prymatem Piotrowym, Wschód Rosyjski Autofekalią (Samostanowieniem). Wobec tego, wobec kogo mielibyśmy być przedmurzem? Pominąwszy to, mur, ma dwie strony: wewnętrzną (czym granica jest dla nas), a także zewnętrzną (po czyjej stronie się znajdujemy).

Rosja jak również Izrael

Nie istnieje żadna przesłanka gospodarcza, militarna, administracyjna, handlowa, czy polityczna, jaka zakazywałaby Polsce przyjąć zasadę Euklidesa. Musi jednakże, ponad interesami politycznymi, królować interes zdrowego rozsądku (jaki charakteryzuje właśnie geometrię euklidesową jak również gospodarkę USA). Rynki wschodnie (http://www.sgee.pl/) dla Polski, dadzą się niezwykle bezproblemowo odbudować, jeśli w polskiej polityce zagranicznej zapanuje zdrowy rozsądek służący zdrowej polskiej …

Więcej

Romantyczna polistyka paryska

Pierwszą postawę przedstawia Wielka Emigracja Artystyczna Paryska: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Towiański. Stanowią oni Narodowych Uchodźców, a także taki status towarzyszył im w drodze z Warszawy, poprzez Niemcy, do Paryża. Paryż nauczył Polaków dystansu do caratu a także skutków upadku powstania listopadowego. To prawda, Mickiewicz organizuje Legiony Polskie, ale także nawołuje do współpracy kulturalnej Polaków …

Więcej