Rosja i Izrael

Rynki wschodnioeuropejskie, tak samo jak rynki zachodnie, oraz rynki w ogóle, nie są pojęciem oderwanym od realiów świata, w którym byt wyznacza świadomość. Gdyby z polityki międzynarodowej wyrzucić to marksowskie przekonanie ekonomiczne, obecnie istnienie wspólnot narodowych, bloków, umów, jednot, konsorcjów, unii a także wszelkich umów pozbawione byłoby sensu.